Сайта се продава. Направете запитване!!!

Горна Оряховица

Горна Оряховица

Община Горна Оряховица е част от община Велико Търново и се намира в Северна България.


Общата й територия е 318 кв. км. Административен център на общината е град Горна Оряховица, който се намира в подножието на Арбанашката планина, досами поречието на река Янтра. В общината има 14 населени места, от които два града и 12 села. Общото население на общината по постоянен адрес е 51 359 жители.


 

Последни събития от община Горна Оряховица

Дирекция "Обща администрация" 


   • Отдел "Административно-правно обслужване и ГРАОН" 

  • Отдел "Бюджет и финансово-счетоводна дейност" 

  • Отдел "Местни приходи и управление на собствеността" 


СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯОтдел "Финасов контрол и вътрешен одит"

Дирекция "Специализирана администрация" 


   • Отдел "Устройство на територията, кадастър и регулация" 

  • Отдел "Инвеститорски контрол, ЕЕ и екология" 

  • Отдел "Стопански дейности" 

  • Отдел "Образование и култура" 

  • Отдел "Местно икономическо развитие и евроинтеграция" 


 


 


Адрес: 5100, гр. Горна Оряховица, пл. “ Георги Измирлиев” № 5
Телефон: + 359 618 60006; + 359 618 60501, факс: 0618 60203

Трябва ли да има референдум за задължителни избори?
Последни теми от форума Добави нова тема
Заглавие Отговори Започната от Видяна Последна публикация

Все още няма теми. Бъди първи.

Добави нова тема